CV (özgeçmiş)

Dr. H. Zafer Can

Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Bazı Sofralık İncir Çeşitlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar
Doktora Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Satsuma Mandarininde (C. unshiu Marc.) Tuzluluğun verim ve Kalite Ögelerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar
YABANCI DİLLER İngilizce & İspanyolca
İDARİ & AKADEMİK GÖREVLERİ

 • EÜZF Fakülte İspanyolca’dan çeviri görevi (2002 - 2009)
 • Bölüm Web Sorumlusu, 2007 - 2013
 • Bilgi İşlem Birimi Çalışma Grubu, 2010 - 2013
 • Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, 2010 - Devam ediyor
 • Ege Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcısı 2015 - Devam ediyor

KATILDIĞI MESLEK KURSLARI & KAZANDIĞI BURSLAR

 • 22-26 Haziran 1998 EBİLTEM (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce düzenlenen “ Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri” konulu Seminer-Kurs Programı.
 • 11. 07.1994-30. 05.1995 CIHEAM-Zaragoza Bursu desteği ile Valencia Politeknik Üniversitesi, CIHEAM ve IVIA instituto valenciano de investigaciones agrarias (Valencia Tarımsal Araştırma Merkezi) nın ortak düzenlediği “Turunçgil Master Programı”
 • 04. 01.2003-15. 06. 2003 CIHEAM-Bari Bursu desteği ile Bari/İtalya CIHEAM Enstitüsü ve Roma Üniversitesinin ortak düzenlediği “Organik Tarımda Uzaktan Eğitim” konulu çalışma grubu

MESLEKİ FAALİYETLERİ & ÜYELİKLER

 • VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Gıda Sanayii ve Rekabet Edebilirlik Meyve Sebze İşleme Özel İhtisas Komisyonu (2000)
 • FAO-MECINET “Akdeniz Ülkeleri Turunçgiller Networkü”: ulusal komite üyeliği, 2005 - 2007
 • FAO-GNCGR “Dünya Turunçgiller Gen Kaynakları Networkü” ulusal komite üyeliği, 2005 - 2007
 • World Bank-IAASTD (Int. Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) CWANA Region Group
 • Ulusal Turunçgil Konseyi
 • ISHS-Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği
 • Bahçe Bitkileri Derneği
 • Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 

TAMAMLANAN ULUSAL DESTEKLİ PROJELER

 • (1994) Ege Bölgesi İncir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi TÜBİTAK-TOAG-830 nolu proje
 • (1998) Batı Anadolu Bölgesi’nde Armutlarda Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al) Hastalığına Dayanıklı Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-TOGTAG- 1247 nolu proje.
 • (1999), Üstün Nitelikli İncir Fidanı Yetiştiriciliği Projesi DPT Destekli.
 • (2003) TÜBİTAK-TARP-2574-2 Yellop Meyvesi Olgunlaşan Bazı İncir Çeşitlerinde Farklı Kimyasal Uygulamaların ve Budama Sistemlerinin Verim ve Kalite Komponentleri Üzerindeki Etkileri
 • (2003) Satsuma Mandarini Yetiştiriciliğinde Tuzlanma ve Çoraklaşmanın Kontrolü. Ege Üniversitesi, EBİLTEM destekli proje (2000 bil 004 nolu proje)
 • Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park ve Antik Tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlaması. TÜBİTAK 107K234 no lu proje
 • (2012) Satsuma Mandarininde Hasat Öncesi Kullanılan Bazı Büyüme Düzenleyicilerin Ağaçta Depolamaya Etkileri. Bilimsel Araştırma Projesi
 • (2013) Kuru İncirde İyi Uygulamaların Aflatoksinlerin Önlenmesi/Azaltılması Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi . Ege İhracatçı Birlikleri Projesi
 • (2015) İyi tarım Uygulamalarının Sarılop Çeşidi İncir Meyvelerinin Fenolik Madde ve Antioksidan İçeriklerine Etkisi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • (2015) Menemen Koşullarında Yüksek Tünel Altında Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Organik ve Konvansiyel Üretimde Performanslarının ve Antioksidant İçeriklerinin Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi
 • İzmir’in tarımsal bölgelerinde kırsal kalkınmanın arttırılması, mevcut ürün/sistemlerin iyileştirilmesi, alternatif ürün/sistemlerin bölgeye kazandırılması, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması Projesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi

TAMAMLANAN ULUSLARARASI DESTEKLİ PROJELER

 • (2000) AVICENNE initiative of the commission of the EU Programından destekli “New Techniques to Control Desertification and Salinization Effects in the Mediterranean Basin” [Akdeniz Havzasında Çoraklaşma ve Tuzlanmanın Kontrolünde Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi] Contract No:93 AVI 008.
 • (2000) FONDEF Programından destekli “Desarollo Productivo de Especies Tolerantes a la Sequia Para Zonas Aridas y Semi-Aridas: Higuera, Granado y Alcapara” [Kurak ve Yarı Kurak Bölgelere Uygun Toleranslı Türlerin Geliştirilmesi: İncir, Nar ve Kapari]
 • (2003) International Cooperation with Developing Countries, SALT CONTROL. Control of Salinization and Combating Desertification Effects in the Mediterranean Region. Phase II. Avrupa Topluluğu INCO-DC
 • KKTC’de Organik Tarım ve Bağlı Sektörlerin Gelişmesi ve Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi. KKTC Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi.

DEVAM EDEN PROJELER

 • Turunçgil Yetiştiriciliğinde Kullanılan Elektrostatik Pülverizatörün Etkinliği Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Bilimsel Arartışma Projesi

EĞİTMEN OLARAK GÖREV ALDIĞI PROJELER VE BAZI ORGANİZASYONLAR

 • (2004) Ordu Mesudiye İlçesi Organik Tarım Semineri
 • (2005) Tahtalı Barajı Koruma Havzasında Bahçe Bitkileri Tarımının Çevre Dostu Üretim Teknikleri ile Sürdürülmesi. Bölgesel Çevre Merkezi, REC-Türkiye destekli ST-0063 no lu proje
 • (2005) Bahçe Ürünlerinde Çevre Dostu İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve İş Olanağı Yaratılması için Ziraat Mühendislerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi. AB destekli TR 0205.01/002/011 no lu proje
 • (2005) Karaburun ‘da İşsizliğin Azaltılması İçin Örnek İş Alanları Önerisi ve Eğitimi. - Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planı.
 • (2009) Organik Düşün, Organik Davran Projesi. AB Destekli Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Projesi
 • Gökçeadada Organik Tarım Eğitim Semineri (10-13 Nisan 2009)
 • (2010) Sosyo-Ekonomik kalkinmada sürdürülebilir bir örnek: YARIMADADA ORGANIK TARIM PROJESI. İzmir Kalkınma Ajansı destekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Projesi.
 • (2010) İyi Tarım Yüksek Gelir Eğitim Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı destekli, Ege İhracatçı Birlikleri Projesi
 • (2010) Tarladan Sofraya İyi Tarım Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı Destekli Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Projesi
 • (2010) Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarında Bir Örnek Köy: Karaağaç Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı.
 • (2010) İyi Tarım Yüksek Bilgi ve Teknoloji Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı.
 • Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Organik Tarım Eğitimleri
 • Tarım Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Seminerleri (İzmir, Eskişehir, Altınoluk, Beypazarı, Mersin Seminerleri)
 • İzmir Karaburun Küçükbahçe Köyü 5. Mandalin Festivali (14 Kasım 2008)
 • Acting Organic By Thinking Organic projesi kapsamında; 16-17 Nisan Menemen, 20-21 Nisan Ödemiş, 27-28 Nisan Bergama eğitimleri (2009)
 • Seferihisar II. Mandalina Şenliği (28-29 Kasım 2010)
 • Ege Lisesi İyi Tarım Uygulamaları Konferansı. Tarladan Sofraya İyi Tarım Projesi. (Ekim, 2010)
 • Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO), FIBL ve UNDP işbirliği ile 21 Ocak-1 Şubat 2013 tarihleri arasında düzenlenen "Organik Tarım'da Eğitimcilerin Eğitimi" konulu eğitim programı
 • FIBL-ETO işbirliği ile Organik Tarım B – İleri Seviye kursu. UTAEM (Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi) Menemen /  İzmir. (2-13 Eylül 2013)
 • "Kofçaz Organik Tarımı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi'' kapsamında düzenlenen organik tarım paneli 04-05 Kasım 2014
 • "Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi" Anadolu Etap - Agroacademy, 27-28 Mayıs 2015, Çanakkale.
 • "Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi" Anadolu Etap - Agroacademy. 27-28 Mayıs 2015 Çanakkale, 25 Kasım 2015 Gönen-Balıkesir, Adana.

KATILMIŞ OLDUĞU BAZI BİLİMSEL TOPLANTILAR ve ORGANİZASYONLAR

 • 10th Int. Symposium on Apricot Culture (izmir)
 • 1. ulusal bahçe bitkileri kongresi (izmir)
 • 2. ulusal bahçe bitkileri kongresi (adana)
 • 3. ulusal bahçe bitkileri kongresi (ankara)
 • 6. ulusal bahçe bitkileri kongresi (şanlı urfa)
 • Yumuşak çekirdekli meyveler sempozyumu (yalova)
 • 1st Int. Symposium on Fig (izmir)
 • Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi (aydın)
 • 2nd Int. Symposium on Fig (caseres - spain)
 • 8th International Workshop on Fire Blight (kusadasi)
 • 25th Int. Horticultural Congress (brussels Belgium)
 • Int. Symp. on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity (antalya)
 • 26th Int. Horticultural Congress (toronto - canada)
 • Int. Symp. on Sustainable Use of Plant Biodiversity to Promote New Opportunities for Horticultural Production Development (antalya)
 • World Bank-IAASTD (Int. Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) CWANA Region Group Meeting (rabat - morocco)
 • VI. Türkiye Ziraat Kongresi (ankara)
 • 3rd Int. Symposium on Fig. (villamoura - portugal)
 • Zeytin Çalıştayı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (izmir)
 • Organik Tarımda Yeni Ufuklar Bölgesel Toplantısı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü - FAO, İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 19-20 Mart 2007 (istanbul)
 • Allelopati Çalıştayı: Türkiyede Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın) (yalova)
 • Karaburun, Küçükbahçe 5. Mandalina Festivali. 14 Kasım 2008.
 • AGRO EXPO 2009, "İyi Tarım Uygulamaları Paneli"
 • 4th Int. Symposium on Fig. (meknes - morocco)
 • 2nd Olivebioteq Symposium. (sicily - italy)
 • I Simposio Mediterráneo de Agroecología y Agricultura Ecológica & 2ª Conferencia Internacional Biocitrics... Sociedad Española de Agricultura Ecológica... 2-5 de octubre 2013 (valencia - espana)
 • Ege Üniv. Çevre Topluluğu, 2. Çevre Farkındalığı Sempozyumu
 • Ege Üniv. Ziraat Fak. öğrenci temsilciliğince düzenlenen "iyi tarım uygulamaları paneli"
 • FIBL, ETO ve Uludağ İhracatçıları Birlikleri katkılarıyla düzenlenen, "Bölgesel Paydaş Platformu; Organik Yaş ve Dondurulmuş Meyvelerin Geleceği" konulu arama toplantısı ve çalıştayı. 5-6 Mayıs 2014.
 • FIBL ve ETO katkılarıyla düzenlenen "Türkiye organik sektörü ve ETO nun geleceğini planlamak, yeni ufuklar arayışı" temalı arama konferansı. 11-13 Temmuz 2014.
 • İzmir Zeytin Sempozyumu. 2-3 Eylül 2015.
 • Bodrum Mandalinası Çalıştayı. İyi Tarım Uygulamaları konulu sunum. Bodrum Ticaret Odası, 20 Ocak 2017
 • 8. İzmir Organik Tarım Fuarı. Organik Beslenme ve Sağlık, Mesleklerin Organik Sektörüne Bakışları Semineri. 26-29 Nisan 2017
 • Neden Organik Tarım? Neden İyi Tarım Uygulamaları Çalıştayı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve GEMA Vakfı.Organik Meyve Yetiştiriciliği konulu sunum. 23 Mayıs 2017
 • ECOLIVE - Erasmus+ Strategic Partnerships Project. Organic Olive Oil Production. 2015-1-TR01-KA202-022526. Teacher Training Workshop. Chiaramonte Gulfi - ITALY. 5-10th September 2017.

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER
Yüksek Lisans

 • (2008) Zir. Yük. Müh. Emel Fatma Türk; "Valencia Portakalında Methylcyclopropene (1-MCP) Uygulamalarının Depolama Sonrası Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri"
 • (2010) Zir. Yük. Müh. Hande Uçar; "Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Trabzon Hurması (Diospyros kaki) Meyvelerinin Kalite Özelliklerinin Araştırılması"
 • (2015) Zir. Yük. Müh. Melike Ergun; "Menemen Koşullarında Yüksek Tünel Altında Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Organik Üretimde Agronomik Açıdan Değerlendirilmesi"

Doktora

 • (2012) Dr. Nesrin Aktepe Tangu; "Kısıtlı Su Uygulamalarının Bazı Standart Zeytin Çeşitlerinin Gelişme Durumları ve Bitki-Su İlişkileri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi"

ENGLISH

EDUCATION
BSc.; MSc.; Ph.D.;
@ Ege University Faculty of Agriculture Department of Horticulture, Bornova, Izmir, Turkey
MSc. Investigations on Characteristics of Some Fresh Fig (Ficus carica L.) Varieties in Aegean Region Conditions.
Ph.D. Investigations on The Effects of Salinity on Yield and Quality Parameters of Satsuma Mandarins (Marc.) Citrus unshiu

OCCUPATION
August 1992 - June 2003: Research & Teaching Assistant at Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Izmir, Turkey.
June 2003 – Assistant Professor at Ege University, School of Agriculture, Department of Horticulture, Izmir, Turkey

CURRENT POSITION Researcher & lecturer

FOREIGN LANGUAGES English & Spanish

COURSES TAUGHT Ecophysiology; Stress Physiology; Citrus, Olive and Fig growing; Organic agriculture; Good Agricultural Practices; GlobalGAP

ACTIVITIES
June 1994 – July 1995, Valencia/SPAIN “Master in Citriculture” Supported by CIHEAM-Zaragoza
January-June 2002, Bari/Italy “Course on Distance Learning in Organic Agriculture” Supported by CIHEAM
World Bank-IAASTD (Int. Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) CWANA Region Group

SOME COMPLATED INT. PROJECTS
(2000) AVICENNE initiative of the commission of the EU Programından destekli “New Techniques to Control Desertification and Salinization Effects in the Mediterranean Basin” Contract No:93 AVI 008.
(2000) FONDEF Programından destekli “Desarollo Productivo de Especies Tolerantes a la Sequia Para Zonas Aridas y Semi-Aridas: Higuera, Granado y Alcapara”
(2003) International Cooperation with Developing Countries, SALT CONTROL. Control of Salinization and Combating Desertification Effects in the Mediterranean Region. Phase II. INCO-DC

SOME INTERNATIONAL MEETINGS & WORKSHOPS
Symposium on Apricot Culture (Turkey)
Int. Symposiums on Fig (Turkey, Spain, Portugal, Morocco)
Int. Workshop on Fire Blight (Turkey)
Int. Horticultural Congress (Belgium, Canada)
Int. Symp. on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity (Turkey)
Int. Symp. on Sustainable Use of Plant Biodiversity to Promote New Opportunities for Horticultural Production Development (Turkey)
World Bank-IAASTD (Int. Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) CWANA Region Group Meeting (Rabat - Morocco)
2nd Olivebioteq Symposium. (sicily - italy)
Ist Mediterranean Symposium on Agroecology & Organic Agriculture" & "II International Conference On Biocitrics"... Sociedad Española De Agricultura Ecológica... 2-5 october 2013, Valencia – Spain